Els Pets — No n'hi ha prou amb estimar-se molt song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "No n'hi ha prou amb estimar-se molt" by Els Pets.

Lyrics

Des de l’estanc
On estava comprant
Un paquet de quitrà i nicotina
Vaig sentir en sec
Una veu que conec
I al girar-me et vaig veure tan lluny
Hagués pogut
Saludar-te tossut
I saber si et faig mal quan em mires
No vaig fer res, amb el temps he après
Que no n’hi ha prou amb estimar-se molt
No n’hi ha prou amb estimar-se molt
Encara dorms
Al portal, mentre jo
He aparcat el cotxe en doble fila
Avui fas anys
I he volgut regalar-te
Aquell disc que escoltàvem tots dos
Te l’he deixat
Al costat d’aquest sac
Que ara et t apa el fred que f a aquests dies
I, en dir-te adéu, t’he cantat ben fluixet
Que no n’hi ha prou amb estimar-se molt
No n’hi ha prou amb estimar-se molt
I algú que ens coneix de f a temps
Va pintant amb tint a invisible
Llocs i paraules
Que només tu i jo podem detectar
Just al davant
Del caixer d’aquell banc
Que em fot mà amb el millor dels somriures
Pago distret
L’integral de fuet
A un cambrer que té la dona lluny
Del fons del bar
Una veu benestant
Diu «menys moros i més policia»
I, al mat eix temps, un a vió escriu al c el
Que no n’hi ha prou amb estimar-se molt
No n’hi ha prou amb estimar-se molt

Lyrics translation

From the pond
Where I was buying
A package of tar and nicotine
I felt in sec
A voice that I know
And in turn-me did you see so far
Would have been able to
Greet you stubborn
And to know if you do evil when you look at me
I did not do anything, with time I've learned
That is not enough with love very
It is not enough with love very
Even if you sleep
The portal, while I
I parked the car in double row
Today you years
And I wanted to give you
That disc that we both
You have left
The side of this bag
Now you t apa the cold f these days
And, to tell you goodbye, I have you sung very weak
That is not enough with love very
It is not enough with love very
And someone that we know f at time
She paints with dye to be invisible
Places and words
That only you and I we can detect
Right in front
Of the cashier of that bank
I absolutely hand in hand with the best of smiles
Pago distracted
The integral of the whip
A waiter that takes the woman away
Of the background of the bar
A voice wealthy
It says "less moorish and more police»
And, the matte-axis the time, in vió writes to the c
That is not enough with love very
It is not enough with love very