Els Pets — L'Àrea Petita song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "L'Àrea Petita" by Els Pets.

Lyrics

Que podria explicar-me més bé
Que no em lliga l’abric i el jersei
Que a vegades faig riure de t ant que m’espanto
Que t’estimo del d et i el revés
Que he per dut les ulleres al tren
Que si em mires així, vull dues tasses de caldo
Segons els estudis d’un senyor molt s avi
Som el que estimem
Tens un bigotet de vi damunt el lla vi
Potser és el moment
Que ja sé que ja tinc una edat
Que no dormo i després vaig cansat
Que aquell núvol té forma de les teves cuixes
Que m’enyoro de llocs on no he estat
I de lla vis que mai he tastat
Que el que em dónes és gairebé cosa de bruixes
A la ràdio parla un altre economista
Diu que estem fotuts
Ahir vaig somiar que em treies a la pista
I ballàvem junts
Ja s’ha confirmat l’alineació
De l’equip que juga a partir d’ara
Hi ha sorpreses i malgrat lesions
És de gala
Ja s’ha confirmat l’alineació
De l’equip que juga a partir d’ara
Sortirà a l’atac i està format, finalment, per tu i jo

Lyrics translation

That might explain me better
That's not me league the jacket and the jumper
Sometimes I laugh t ant that I freak out
That you love d you and the other way around
I have to carried the glasses to the train
If you look at me so, I want two cups of stock
According to the studies of a man very s avi
We are what we love
You have a bigotet of wine on the redundant wine
Maybe it is time
You already know that I have one age
That does not sleep, and then I tired
That cloud is in the shape of your thighs
That I hunger for places where I have not been
And daughter vis that I have ever tasted
That what you give me is almost a thing of the witches
The radio speaks another economist
He says that we are fotuts
Yesterday I dreamed that I treies to the track
And ballàvem together
It has already been confirmed the alignment
The team that plays in from now on
There are surprises and despite injuries
Is gala
It has already been confirmed the alignment
The team that plays in from now on
It will go on the attack, and is formed, finally, for you and I