Els Pets — Ja no ploro song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Ja no ploro" by Els Pets.

Lyrics

Enyorar-te encara més
Travessar carrers
Plens de gent que escombra
Treure el cap del meu cas tell
Refrescar el cervell
Amb retalls de tu
Remenar-te el sofregit
Espolsar del llit
Males nits i molles
Fer cabanes als teus pits
Posar per escrit
Com em trobo avui
Potser sí que el món s 'enfonsa
Però ja no plor o, jo ja no ploro
Necessito poca cosa
I el teu xarop em treu els maldecaps
Empaitar-te pels racons
Buidar de raons
Els dies de boira
Fer memòria i ser conscient
Que si estic content
Sempre hi et s pel mig
Poc a poc vaig fent endreça
I ja no plor o, jo ja no ploro
Buido el que no m’interessa
I de la r esta en faig un bon sopar
Traço i surt o de la ratlla
Però ja no plor o, jo ja no plor o
Hi ha alguns die s que s 'espatllen
Però tard o d’hora guaito i surt el sol

Lyrics translation

Yearn for you even more
Cross streets
Full of people that broom
Get the head of my case tell
Refresh the brain
With snippets of you
Stir the stir-fry
Shake of the bed
Bad nights and springs
Do cabins to your breasts
Put it down in writing
As I am today
Perhaps the world's 'sinks
But no longer crying or, I no longer cry
I need a little thing
And your syrup I remove the headaches
Pursue you for the corners
Empty reasons
The days of fog
Make report and be aware
If I'm happy
Always there for you s in the middle
Little by little I'm making sort
And no longer crying or, I no longer cry
Buido that I'm not interested in
And of r is in I make a nice dinner
Traço and leaves or the stripe
But no longer crying or, I no longer cry or
There are some die that s 'espatllen
But sooner or later guaito and the sun comes out