Els Pets — Bombolles song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Bombolles" by Els Pets.

Lyrics

Des del fons del mar
Colgat de blau
Respiro amb aire teu
I quan vull parlar
Fabrico a raig
Bombolles d’aiguaneu
I tot i el vent i el fred
I aquest temps tan esquerp
Vull repartir prospectes a la gent que no ho entén
I tot i el cor de veus
Que em colguen de retrets
Faré com si plogués fent sempre coses noves:
Beure vi, menjar a deshores
Decorar-me el cap amb mil cançons
Des del blanc del cel
M’espolso el gel
Que em creix a sota els peus
I en un reservat
T’escric postals
Llepant-te en els segells
I, tot i aquest hivern
Que ens vol gelar la pell
Proposo que fumats ens expliquem les pors rient
I, encara que el govern
Ens miri malament
Tinc ganes d’explicar-te en cada mot que parlo
Fer-te lloc en el meu carro
Plantar cara i derrotar els dolents

Lyrics translation

From the bottom of the sea
Gone to bed I blue
Breath with air your
And when I want to talk
Fabrico jet
Bubbles of sleet
And despite the wind and cold
And this time so surly
I want to hand out brochures to people who do not understand
And despite the chorus of voices
I colguen of reproaches
I will do as if plogués doing always new things:
Drink wine, eat deshores
Decorate my head with a thousand songs
From the white of the sky
I espolso the ice
That I grows under your feet
And in a reserved
I write postcards
Licking you in the seals
And, even this winter
We want to freeze the skin
I propose that smoked us explain the fears laughing
And, although the government
We look at it wrong
I want to tell you in every word that I speak
Do you place it in my cart
Face and defeat the bad guys