Els Pets — A preu fet song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "A preu fet" by Els Pets.

Lyrics

Les rodones daurades
Dels puntets de les teves is llatines
Contra un mail ple de faltes
Que llegeixes i elimines
La conversa estripada
Arreglant el món fins a quarts de quinze
Contra promeses falses
De quedar un d' aquests dies
Deixo que aquest sol de mig matí
Em torri les galtes
Se’m refreda el cafè amb llet
M'és igual, me’l foto fred
No bec a preu fet
A preu fet
Que m’estressa
El que és de pressa i a preu fet
Les arrugues guanyades
Amb els cops però també amb els farts de riure
Contra el rictus vulgar de
Llavis plens de plastilina
Treus la punt a de la llengua quan
Estàs concentrada
És tan còmic i tan teu
T’ho he vist fer fa tant de temps
És tan còmic i tan teu
Aquest gest que esborra un món absurd
I a preu fet
A preu fet
No em f a el pe s
Aquest excés
Sense pauses i indigest
Mal sorgit i a l’inrevés
I sempre a preu fet

Lyrics translation

The round, golden
Of the dots of your is Latin
Against a mail full of mistakes
You read and remove them
The conversation estripada
Fix the world up into quarters of fifteen
Against promises false
Of stay one of these days
I leave that this sun of mid-morning
I torri cheeks
I cooled the coffee with milk
I is equal, to me the photo fred
Do not drink at a fixed price
To price fact
I estressa
What is fast and at a fixed price
Wrinkles won
With the punches but also with the tired laugh
Against the rictus vulgar
Lips full of plasticine
You get the point of the language when
You're concentrated
It is so comic and so your
You I've seen him make so long ago
It is so comic and so your
This gesture that erases a world of the absurd
And price
To price fact
I f a pe s
This excess
Without breaks and indigestible
Evil has arisen, and vice versa
And always at a price