Casiokids — Det haster! song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Det haster!" by Casiokids.

Lyrics

Det haster!
Ta en svamp og gjør deg i stand
For din grotte fylles sakte opp av regnets vann
Det haster!
Å våkne opp til sin vekke-alarm
For ka koker du i stand der nede uansett?
Det haster!
Å komme ut før man sitter fast
For den by som alltid sover
Er den by me bor i
Det haster!
Å holde tankene sine fri
Man må le til man må gråte
Og leve til man dør
Det haster!
Før man oppdager at man blør
Man må le til man må gråte
Og leve til man dør
Det haster!
Når man snakker og ikkje gjør
Man må le til man må gråte
Og leve til man dør
Det haster!
Før man lukker igjen sin dør
Man må le til man må gråte
Og leve til man dør

Lyrics translation

Urgent!
Take a sponge and make yourself able
For your Grotto is slowly filled up by the water of the rain
Urgent!
Waking up to its wake-alarm
For ka cook you able down there anyway?
Urgent!
Getting out before getting stuck
For the city that always sleeps
Is the city we live in
Urgent!
Keeping his mind free
One has to laugh until one has to cry
And live until one dies
Urgent!
Before one discovers that one bleeds
One has to laugh until one has to cry
And live until one dies
Urgent!
When talking and not doing
One has to laugh until one has to cry
And live until one dies
Urgent!
Before closing again its door
One has to laugh until one has to cry
And live until one dies