Arsen Dedic — Ti Se Smiješ song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Ti Se Smiješ" by Arsen Dedic.

Lyrics

Ti se smiješsvemu što ti kažem,
Svemu što je ostalo u nama,
Jednog dana živjeti ćešsama —
Ti se smiješi mislišda lažem.
Ti se smiješi kada te ljubim
I govorim: «Našće biti svijet.»;
I kada te imam ili gubim
Ko što boju gubi mrtav cvijet.
Tvoje ruke oko moga vrata
Posljednje je što mi možešdati,
Ponavljam ti, slušaj, vjeruj, shvati
Da je pjesma vrednija od zlata.
Ne vole nas, kažu da smo ludi,
Naša radost uvijek nekog smeta,
Pred nama su nepoznati ljudi,
Otići ću s tobom na kraj svijeta.
Nemam znanca, brata niti druga,
Svuda prođem dalji i od sjene,
Uvijek protiv, uvijek izvan kruga,
Cijele vojske većidu na mene.
Ja ne živim kako drugi hoće,
Mirno, tiho, od danas do sutra,
Ludo teku noći nam i jutra,
Mi beremo zabranjeno voće.
Ti se smiješsvemu što je naše,
Što je bilo ili tek će biti,
Pored tebe znam da moram piti
Gorak otrov iz prepune čaše.
Ti se smijes kao da se čudiš
Ovoj igri koja vječno traje,
Više ima koji više daje,
Umorna si, uzalud se budiš.
I odjednom ničeg više nema,
Ostale su prazne staze grada,
Jasno vidim sve što nam se sprema,
Pad i poraz, i kišu što pada.
A ti šutiš, možda nešto kriješ,
Istina se nikad neće znati,
Daleko si, ne mogu te zvati,
Ti se smiješ, ti se smiješ, smiješ.
Ti se smiješ, ti se smiješ
Ti se smiješ

Lyrics translation

You're making fun of me.,
All that is left inside us,
One day you will live —
You smile when you think I'm lying.
You smile when I love you
And I say, " it will be peace.";
And when I have you or I lose you
What color does a dead flower lose?
Your hands are around my neck
The last thing you can give me,
I repeat, listen, believe, understand.
That a song is more valuable than gold.
They don't like us, they say we're crazy,
Our joy is always someone to bother,
We have unknown people in front of us,
I will go with you to the end of the world.
I don't know anyone, my brother, or anyone else,
I walk further and further away from the shadow.,
Always against, always outside the circle,
Whole armies are already on top of me.
I don't live the way others want me to,
Quiet, quiet, from today to tomorrow,
Mad stream of night to us and in the morning,
We take the forbidden fruit.
You're laughing at what's ours,
What was or will be,
Next to you, I know I should drink
Bitter poison from an overflowing Cup.
You laugh like you're surprised
This game that lasts forever,
More is what gives more,
You're tired, you Wake up for nothing.
And suddenly there was nothing left.,
There were empty trails of the city,
I see clearly all that saves us,
Fall and defeat, and the rain falls.
And you are silent, Maybe you are hiding something,
The truth will never know,
You're far away, I can't call you.,
You laugh, you laugh, you laugh.
You're laughing, you're laughing
You're laughing