Arsen Dedic — Stari Vrtuljak song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Stari Vrtuljak" by Arsen Dedic.

Lyrics

Vrtuljak stari svaki dan
Ponavlja pjesmu svoju.
Na praznom trgu, sada znam,
Okreće ljubav moju.
Okreće dane to su pro li,
Okreće noći kojih nema,
Sve to je bilo sad se vrti
Oko mene, oko nas
Vrtuljak stari stoji sam
I zvijezde većse pale,
A zvuci trube, sada znam,
Za nekim davnim ale.
Gasnu i tonu u mom grlu
Proklete riječi neke pjesme.
Ako je pjesma to to ka e,
Put je dug, a ti si sam
Vrtuljče, stari dru e moj,
Prekini pjesmu svoju
I stani sada, stani, stoj !
Vrati mi ljubav moju !
Vrati mi dane to su pro li,
Pusta je zemlja, pusto nebo,
Ako su ruke moje prazne,
Prazno srce, san to mre

Lyrics translation

Carousel the old man every day
Repeating a song your own.
On an empty square, now I know,
Turning my love.
Turning the days that are pro you,
Turning night which there is no,
All that was now spinning
Around me, around us
Carousel the old stand I
And the stars većse pale,
And sounds the trumpet, now I know,
For some olden ale.
The gas and the sink in my throat
Damn the words of some songs.
If it's the song that towards the e,
The road is long, and you're I
Vrtuljče, the old man drew e my,
Stop song my
And stop now, stop, stop !
Give me back my love !
Give me back the days that are pro you,
A desolate country, a desolate sky,
If they were my hands my empty,
Empty heart, the dream that a network