Arsen Dedic — Prazna Obećanja song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Prazna Obećanja" by Arsen Dedic.

Lyrics

Samo prazna obećanja
Dajem ja,
Više ne znam ni da dijelim
Stvarnost od sna,
(haaa) Samo prazna
(haaa) obećanja
(haaa) dajem ja.
Samo pričam kakve dane
Spremam za nas,
Pa ti kažem i kad sumnjam:
Doći će čas.
(haaa) Samo prazna
(haaa) obećanja
(haaa) dajem ja.
Sva bogatstva želim da ti dam
I sigurnost koju dugo većtražišti,
A ne mogu danas naći put
Ni u život koji pored nas žive svi.
Sva bogatstva želim da ti dam
I sigurnost koju dugo većtražišti,
A ne mogu danas naći put
Ni u život koji pored nas žive svi.
Mojim riječima se smiju.
Čuje li tko?
Samo ljubav tvoja čista
Vjeruje to.
(haaa) Samo prazna
(haaa) obećanja
(haaa) dajem ja
(haaa) Samo prazna
(haaa) obećanja
(haaa) dajem ja.
Sva bogatstva želim da ti dam
I sigurnost koju dugo većtražišti,
A ne mogu naći niti put
U život koji pored nas žive svi.
Sva bogatstva želim da ti dam
I sigurnost koju dugo većtražišti,
A ne mogu danas naći put
Ni u život koji pored nas žive svi.
Mojim riječima se smiju.
Čuje li tko?
Samo ljubav tvoja čista
Vjeruje to.
(haaa) Samo prazna
(haaa) obećanja
(haaa) dajem ja,
Dajem ja

Lyrics translation

Just empty promises
I give I,
I don't know to share
The reality of the dream,
(haaa) Just empty
(haaa) promises
(haaa) I'm.
I'm just talking what days
I'm preparing for us,
So I tell you and when I doubt:
There will come a time.
(haaa) Just empty
(haaa) promises
(haaa) I'm.
All the wealth I want to give you
And security that long većtražišti,
And I can't find the time
Even in the life next to us live all.
All the wealth I want to give you
And security that long većtražišti,
And I can't find the time
Even in the life next to us live all.
My words laugh.
If he hears the who?
Just love your pure
He believes that.
(haaa) Just empty
(haaa) promises
(haaa) I'm
(haaa) Just empty
(haaa) promises
(haaa) I'm.
All the wealth I want to give you
And security that long većtražišti,
And I can't find time
In the life next to us live all.
All the wealth I want to give you
And security that long većtražišti,
And I can't find the time
Even in the life next to us live all.
My words laugh.
If he hears the who?
Just love your pure
He believes that.
(haaa) Just empty
(haaa) promises
(haaa) I'm,
I give I