Arsen Dedic — Posljednji Tango U Đevrskama song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Posljednji Tango U Đevrskama" by Arsen Dedic.

Lyrics

Nadiru ljepotice iz Piramatovaca,
Pakovo Selo, Tromilja, Raslina,
Svjetlosni efekti Lozovca,
Mažoretke iz Ripišta,
Otmica Skradinjanki.
Pleše se posljednji tango,
Očajnički plesni par iz Kistanja,
Čista Mala, Danilo, Perković, Smrdelj.
Stiže manekenka iz Ražina,
Stiže manekenka sa Meteriza
Koja se presvlači u bunkeru.
Pleše se posljednji tango u Đevrskama,
Rupe, Dubravice, Konjevrate.
Miss Bilica, miss Dubrave, miss Gaćeleza,
Prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Unešića,
Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti.
Pleše se, gospodo,
Plešu članovi žirija iz Vodica,
Članovi nadzornog odbora,
Prvi glas Stankovaca,
Prvi glas Prgometa,
Očajni pjevačkoji ima odličan rad nogu.
Pleše se, pleše, gospodo,
Na kraju kišnog lita,
A onda — susvita.

Lyrics translation

I kick the beauties out of the pyramids,
The Village Of Pak, Sluggish, Vegetation,
Lighting effects of the vine,
Majority from Ribnica,
Skradinjanki Abduction.
Dancing the last tango,
Desperate dancing couple from the brush,
Pure Child, Danilo, Perkovich, Stinky.
The rye model arrives,
Model Meterson arrives
Who changes clothes in the bunker.
Dancing last tango in Cevre,
Holes, Dubravica, Brandy.
Miss Blake, Miss Dubrave, Miss panty,
The first and last escort of Zhitnik and Unetice,
They kick our little beauties if the master lets them go.
Dancing, gentlemen.,
Dancing members of the jury from Vodice,
Members of the Supervisory Board,
First voice of Stankovaca,
First voice of Prgometa,
Desperate singers with great footwork.
Dancing, dancing, gentlemen,
At the end of a rainstorm,
And then-susvita.