Arsen Dedic — Ni Jedno Vrijeme Nije Moje song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Ni Jedno Vrijeme Nije Moje" by Arsen Dedic.

Lyrics

Drugi su jo? daleko,
Ime? e mi biti slavno,
Stigao sam prije sviju
Al' je bilo prerano.
Drugi su preda mnom,
Pu? tam ih jer mi je jasno,
Stigao sam poslije sviju
Al' je bilo prekasno.
Ni jedno vrijeme nije moje,
Ja visim kao drveni lutak,
Kazaljke ne? e da se spoje,
Pogrije? im uvijek — za trenutak.
Napokon svi uz mene,
Sve mrtvo i sve? ivo,
Stigli smo u pravom? asu
Al' je vrijeme bilo krivo.
Napokon svi uz mene,
Sve mrtvo i sve? ivo,
Stigli smo u pravom? asu —
Al' je vrijeme bilo krivo.

Lyrics translation

Others are jo? far,
Name? e be glorious,
I arrived before everyone
But it was too soon.
Others are in front of me,
Pu? tam them because I understand,
I arrived after everyone
But it was too late.
Even one time my,
I'm hanging like a wooden puppet,
The hands don't? e to merge,
Pogrije? them always — for the moment.
Finally all with me,
All dead and all? ivo,
We have arrived in the right? ace
But the time was wrong.
Finally all with me,
All dead and all? ivo,
We have arrived in the right? ace —
But the time was wrong.