Arsen Dedic — Moj Stari I Ja song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Moj Stari I Ja" by Arsen Dedic.

Lyrics

Iz navike stare i zbog priča koje čuje
Dok ne dođem zaspat neće moći,
Bez anđela čuvara odavno mu sin putuje,
Zanat će ga njegov glave doći.
Oduvijek je bilo, prati stari moje pute,
Al' ne pita nikad i ne kori.
Godine su prošle, sin i otac vječno šute,
U lozi pred kućom kiša gori.
Malo zato što nam prija,
I da suze ne poteku,
Ispit ćemo jošponeku
Moj stari i ja,
Moj stari i ja.
Malo zato što nam prija,
I da suze ne poteku,
Ispit ćemo jošponeku
Moj stari i ja,
Moj stari i ja.
Navikli smo tako, odao se nikad ne bih,
Ne pričamo, na licu se vidi.
Dobar je moj stari, privinuo bi me k sebi,
Ali nježnosti se svoje stidi.
Svu noćpriča priče, otkrivamo se bez mjere,
Ti si čula što on nikad nije,
Većpolako sviće, sad moj stari grožđe bere,
Ti me ljubiš, a on me razumije.
Malo zato što nam prija,
I da suze ne poteku,
Ispit ćemo jošponeku
Moj stari i ja,
Moj stari i ja.
Malo zato što nam prija,
I da suze ne poteku,
Ispit ćemo jošponeku
Moj stari i ja,
Moj stari i ja.

Lyrics translation

From habits old and for the stories he hears
Until I fall asleep won't be able to,
Without a guardian angel a long time ago his son to travel,
Craft will have his head come.
It's always been, follow the old my time,
But don't ask never and don't bark.
Years passed, the son and the father eternally silent,
In line in front of the house the rain worse.
A little bit because we feel good,
And tears don't poteku,
The exam will jošponeku
My old man and I,
My old man and me.
A little bit because we feel good,
And tears don't poteku,
The exam will jošponeku
My old man and I,
My old man and me.
We're used so, he gave up I would never,
We don't, on the face of the see.
Good my old man, privinuo me to yourself,
But the tenderness of my shame.
All noćpriča stories, we discover no measures,
You heard what he never,
Većpolako breaks, now my old grapes harvested,
You kiss me, and he understands me.
A little bit because we feel good,
And tears don't poteku,
The exam will jošponeku
My old man and I,
My old man and me.
A little bit because we feel good,
And tears don't poteku,
The exam will jošponeku
My old man and I,
My old man and me.