Arsen Dedic — Modra Rijeka song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Modra Rijeka" by Arsen Dedic.

Lyrics

Nitko ne zna gdje je ona,
Malo znamo al' je znano,
Iza gore, iza dola,
Iza sedam, iza osam,
I jošdalje, i jošgore,
Preko gorkih, preko mornih,
Preko gloga, preko drače,
Preko žege, preko stege
Preko slutnje, preko sumnje,
Iza devet, iza deset,
I jošdublje, i jošjače,
Iza šutnje, iza tmače,
Gdje pijetlovi ne pjevaju,
Gdje se ne zna za glas roga,
I jošhuđe, i jošluđe,
Iza uma, iza Boga.
Ima jedna modra rijeka,
Široka je, duboka je.
Sto godina široka je,
Tisućljeta duboka jest !
O duljini i ne sanjaj,
Tma i tmuša neprebolna.
Ima jedna modra rijeka,
Ima jedna modra rijeka
Ima jedna modra rijeka,
Široka je, duboka je.
Sto godina široka je,
Tisućljeta duboka jest !
O duljini i ne sanjaj,
Tma i tmuša neprebolna.
Ima jedna modra rijeka —
Valja nama preko rijeke.
Na na na, na na na,
Na na na, na na na
.na na na,
Ima jedna modra rijeka
.na na na,
Na na na, na na na
.na na na,
Valja nama preko rijeke !
Na na na, na na na

Lyrics translation

No one knows where she is,
Little we know but is known,
Behind the gore, behind the vale,
Beyond seven, beyond eight,
And jošdalje, and jošgore,
Over bitter, over mornih,
Over the hawthorns, over drače,
Over the drought, over clamps
More than a hunch, more than a doubt,
Beyond nine, beyond ten,
And jošdublje, and jošjače,
Behind the silence, behind the tmače,
Where the cock don't sing,
Where I don't know about the voice of the horn,
And jošhuđe, and jošluđe,
Behind the mind, behind the God.
There's one blue river,
Broad is, it's deep.
A hundred years wide is,
Tisućljeta deep it is !
About duljini and I don't dream,
Tma and tmuša neprebolna.
There's one blue river,
There's one blue river
There's one blue river,
Broad is, it's deep.
A hundred years wide is,
Tisućljeta deep it is !
About duljini and I don't dream,
Tma and tmuša neprebolna.
There's one blue river —
Wrong us across the river.
On on on on on on,
On on on on on on
.on on on,
There's one blue river
.on on on,
On on on on on on
.on on on,
Wrong us across the river !
On on on on on on