Ania Rusowicz — To Co Było song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "To Co Było" by Ania Rusowicz.

Lyrics

Milczące twarze ciągle mijają mnie
Powolne myśli, niewypoczęty sen
Przez moje okna wdziera się głośny dźwięk
Jak nowy rozdział dzień rozpoczyna się
Zostawmy to, co było
Przeżyjmy to, co jest
Tak wiele się zdarzyło
I przydarzy jeszcze się
I nić złota do nieba
Do góry gdzieś ciągnie mnie
Do szczęście nie potrzeba
Ani więcej ani mniej
Drapieżne szyldy, neony wielkich miast
Znaczą kierunek, ten, który wybrać mam
I kilka wspomnień, obrazów, które znam
Nauczyć życie żyć już najwyższy czas
Zostawmy to, co było
Przeżyjmy to, co jest
Tak wiele się zdarzyło
I przydarzy jeszcze się
I nić złota do nieba
Do góry gdzieś ciągnie mnie
Do szczęście nie potrzeba
Ani więcej ani mniej

Lyrics translation

Silent faces keep passing me
Slow thoughts, slow sleep
There's a loud sound coming through my windows.
How a new chapter of the day begins
Let's leave what was
Let's live what it is
So much has happened
And it will happen again
And a thread of gold to heaven
Up there, I'm being dragged somewhere
You don't need luck.
Neither more nor less
Predatory signs, neon signs of big cities
They mean the direction I choose.
And some memories, some paintings I know
Teach life to live it's about time
Let's leave what was
Let's live what it is
So much has happened
And it will happen again
And a thread of gold to heaven
Up there, I'm being dragged somewhere
You don't need luck.
Neither more nor less