Aşık Mahsuni Şerif — Kıbrıs Destanı song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Kıbrıs Destanı" by Aşık Mahsuni Şerif.

Lyrics

Kıbrıs, Akdeniz ortak egemenliğinin acılarla kaplanmış bir çıbanbaşıdır
Bu çıbanın olgunluğunda yüce Türk milletinin ciğerinden kopmuş azınlığı yatar
İşte barbar Rum ve Yunan âleminin, bu yüce ruhlu azınlığa uyguladığı hayâsızlık,
tarihte olduğu gibi bugün de tekrarlanmıştır
İşinde gücünde, namusuyla, imanıyla yaşayan köyler toplarla ateşe verilir mi?
İhtiyar mücahitler, gebe kadınlar, beşikte mamasıyla oynayan masum yavrular
süngülerle delik deşik edilip gömülür mü hendeklere?
Uygar insanlık çağının en kutsal yapıtlarından biri olan basın mensubu esir
edilir, gözleri bağlanır, kurşuna mı dizilir Yunan medeniyetinde?
Ey kahpe millet Yunanlı! Öldürülür mü Adem Yavuz?
Unutmayın ki biz gene İzmir’de gördüğünüz pala bıyıklı, gözü kanlı,
göksü kıllı Memed’in oğullarıyız oğlum!
Siz de sizin güvendikleriniz de bizi yalnız İzmir’de değil, Çanakkale'de de iyi
hatırlarlar. Anlarsınız bunu…
Bu millet kırk milyon başıyla bir vücuttadır
Ya var ya yok oluncaya kadar insan özgürlüğü uğrunda tarihî görevini yapacaktır
elbette!
Selam, bayrağına sarılıp imanlara gömülen Yüce Türk milletinin şehitlerine!
Selam, onun ordusuna, komutanına, erine!
Selam, bütün özgürlükçü, hürriyetçi insanoğluna!
Ve de selam Karaoğlan'a!
Hele bakın şu yiğidin göğsüne, göğsüne
Zalımdan bir kurşun yemiş geliyor, oy, geliyor, geliyor
Albayrak tabutuna sarılmış, sarılmış
«Bu toprak benimdir.» demiş geliyor, oy, geliyor
Şehit geliyor, aslan geliyor
Kundakta yavrular diri yakılmış, yakılmış
Çoluk çocuk hendeklere dökülmüş geliyor, oy, geliyor
Gebe kadınlara süngü sokulmuş, süngü takılmış
Kıbrıs'ı bir duman almış geliyor, oy, geliyor, geliyor
Bir papazın seri, Dünya'yı sardı, Dünya'yı sardı
Akdeniz’i kana, yaktı kavurdu geliyor, oy, geliyor
Kurtaran yok mu, şu yavru yurdu?
Bir Mustafa Kemâl doğmuş geliyor, oy, geliyor, geliyor
Şehit geliyor, dost, aslan geliyor
Ne güzel yakışmış bayrağın rengi, bayrağın rengi
Bir vatan uğruna eylemiş cengi geliyor, oy, geliyor, geliyor
Var mı ulan Dünya'da Mehmet’in dengi?
Mahzuni soyunu övmüş geliyor, gâvur elinden geliyor
Geliyor dost, geliyor, geliyor

Lyrics translation

Cyprus is a bitter hotbed of Mediterranean co-sovereignty
In the maturity of this Chancel lies the minority of the Great Turkish nation, severed from the liver.
This is the shamelessness that the barbaric Greek and Greek world has inflicted on this high-spirited minority.,
as in history, it has been repeated today.
Can the villages that live with their work, integrity and faith be set on fire with cannons?
Old Mujahideen, pregnant women, innocent Cubs playing with their food in the cradle
will they be riddled with bayonets and buried in ditches?
Prisoner of the press, one of the most sacred works of the age of civilized humanity
are they beheaded, blindfolded, shot in Greek civilization?
You people are Greeks! Would you kill Adem Yavuz?
Remember that we see again in Izmir with machete mustache, eyes bloody,
we are the Sons of the hairy memed of Heaven, my son!
You and the ones you trust are not only good in Izmir, but also in Çanakkale.
they'll remember. You understand that.…
This nation is in a body with forty million heads
He will do his historic duty in the cause of human freedom until it exists or is destroyed.
of course!
Hail to the martyrs of the Great Turkish nation who are wrapped in their flag and buried in their faith!
Hail to his army, his commander, erine!
Hail to all libertarian, libertarian mankind!
And Peace Be Upon Karaoğlan!
Look at that hero's chest, his chest
He took a bullet from the oppressor coming, oy, coming, coming
Albayrak wrapped in his coffin, wrapped
"This land is mine."he says, oy, he's coming
Here Comes the martyr, Here Comes The Lion
Kittens burned alive in arson, burned
Children come to the trenches, oy, come
Pregnant women have bayonets inserted, bayonets inserted
Cyprus has taken a smoke coming, vote coming, coming, coming
A vicar's serial, wrapped the Earth, wrapped the Earth
The Mediterranean to blood, scorched, coming, oy, coming
Is anyone saving the nest?
Mustafa Kemal is born, he is coming, he is coming, he is coming.
Martyr coming, friend, lion coming
The color of the flag, the color of the flag.
For the sake of a homeland, action comes, votes, comes, comes
Is there any equivalent of Mehmet in the world?
Mahzuni praises his bloodline, the infidel comes from his hands
It's coming, buddy, it's coming, it's coming.