Adolphson & Falk — Vidare song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Vidare" by Adolphson & Falk.

Lyrics

Vi söker efter ljus igenom teleskopen
Vi letar efter liv där andra solar rår
Vi sänder ut ett rop och lyssnar efter ekon
Vi sträcker ut vår tro så långt det nånsin går
Vi drivs att finna svar, att se igenom illusioner
Att sträva mot en gräns i en oändlighet
Att lösa varje del av universums ekvationer
För att stilla för en stund vår vetgirighet
Vi söker vidare
Vi vill inte stå kvar
Med en syn på vår omvärld
Som är begränsad och smal
Vi vill se vidare
Förbi kända perspektiv
Vi har rymden i blodet
Den är en del av vårt liv
Likt äventyrens skepp som besegrat oceaner
Sänder vi vårt hopp på en hoppfull färd
Vi låter tanken sväva runt i galaxernas banor
Och letar kunskap om oss själva i varje främmande värld
För även du och jag består av stoft från en stjärna
Liksom varje planet som snurrar okänd och skymd
Fast vi är ljusår från varann står vi varann så nära
För vi är alla barn av en och samma rymd
Vi söker vidare
Vi vill inte stå kvar
Med en syn på vår omvärld
Som är begränsad och smal
Vi vill se vidare
Förbi kända perspektiv
Vi har rymden i blodet
Den är en del av vårt liv
För även du och jag består av stoft från en stjärna
Liksom varje planet som snurrar okänd och skymd
Fast vi är ljusår från varann står vi varann så nära
För vi är alla barn av en och samma rymd
Vi söker vidare
Vi vill inte stå kvar
Med en syn på vår omvärld
Som är begränsad och smal
Vi vill se vidare
Förbi kända perspektiv
Vi har rymden i blodet
Den är en del av vårt liv

Lyrics translation

We search for light through the telescopes
We're looking for life where Other Suns are
We send out a cry and listen for echoes
We stretch our faith as far as it ever goes
We are driven to find answers, to see through illusions
Striving towards a limit in an infinity
Solving every part of the equations of the universe
To still for a while our curiosity
We are looking further
We don't want to stand there
With a view of the world around us
Which is limited and narrow
We want to see further
Past known perspectives
We have space in our blood
It's a part of our life
Like the ship of adventure that has defeated oceans
Are we sending our hope on a hopeful journey
We let the tank soar around in the orbits of galaxies
And looking for knowledge of ourselves in every alien world
Because even you and I are made up of dust from a star
Like every planet that spins unknown and obscured
Although we're light years away from each other we're so close
Because we are all children of one and the same space
We are looking further
We don't want to stand there
With a view of the world around us
Which is limited and narrow
We want to see further
Past known perspectives
We have space in our blood
It's a part of our life
Because even you and I are made up of dust from a star
Like every planet that spins unknown and obscured
Although we're light years away from each other we're so close
Because we are all children of one and the same space
We are looking further
We don't want to stand there
With a view of the world around us
Which is limited and narrow
We want to see further
Past known perspectives
We have space in our blood
It's a part of our life