Abidaz — Benägen song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Benägen" by Abidaz.

Lyrics

Om jag dör nu så vet jag vart jag hamnar
Klämd bland massa höghus, förnekar att jag andas
Gör mig till betongvägg, förvandla mig till asfalt
Tänker för mig själv, hur länge ska jag stanna?
I den här platsen, när ingenting gjort mig glad
Och i den här trappen e mycket spring och mycket knas
Jag skriver på natten, tar medicin och tänker bak
Känns som kniven mot halsen, lägg gun mot huvvet tryck ba' av
Jag lovar dig, livslusten e på under noll
Vill inte att min guzz ska ta soc' eller underhåll
Shunno stolt, pappas grabb lastar fett med *sniff* (kokain)
Och smyger ut och lägger upp blir hustlad i min trapp
Min lur ringer, fuck världen stänga av den snabbt
På Gud inget, fuck cashen säg aldrig mitt namn, Abidaz
Självmordsbenägen eller inte, jag vet den rätta vägen in till himlen
Jag vill dit
Ah, en av de största synderna i min tro
Jag tänker på min mamma, pappa, syster och min bror
Min mormor och kusinerna o släktingarna jag svor
En dag jag ska bara ge dem lycka inget ont
Jag gör mitt bästa, gatan skriker, de en situation
Jag drar mig ner i värsta skiten, låt mig finna ro
Plus alla vet att allt är skrivet men man är så dum
Springer, jagar som om allt i livet handlade om en bunt
Jag tar djupa andetag, tänker bortom knas
Man kan bli djup när man är svag jag lägger den så bra
Plus lyssna, det tog lång tid för folket att förstå
Men det är inte konstigt för konsten är för svår
Jag sitter i mitt hem och skriver upp det i mitt kök
Och sen tog jag en klunk nå'nting och hörde en röst, Abidaz
Självmordsbenägen eller inte, jag vet den rätta vägen in till himlen
Jag vill dit
Ah, jag vill dit men tro mig skulle aldrig kunna ta mitt liv
Min dotters ögon och hennes skrik jag kör hela vägen mot enemies
Jag lovar dig, säg till mig vad som plågar dig
Du är det bästa som hänt mig så jag firar dig men jag skålar ej
Den här för dig du såg Addis min, öppna armar man faller in
Hon gav oss allt och hon gör oss hel jag svär Gual Gebil hon hade dreams
Men ända sen den dagen gått, hela livet blev galet stopp
Jag e här men ändå inte jag tänker fett om har det soft
Och det vi fått är från din hand, jag wedi gebi från din stam
Åren gick jag var fast i skiten, som jag betett mig var pinsamt
Jag lovar dig
Självmordsbenägen eller inte, jag kan den rätta vägen in till himlen
Jag vill dit

Lyrics translation

If I die now I know where I'm going
Clamped among mass high-rise buildings, denies that I breathe
Make me concrete wall, turn me into asphalt
Thinking to myself, how long should I stay?
In this place, when nothing made me happy
And in this staircase a lot of running and a lot of knas
I write at night, take medicine and think bak
Feel like the knife to the neck, put gun to the hood press ba'av
I promise you, the zest for life is below zero
Don't want my guzz to take soc' or maintenance
Shunno proud, dad's kid loads fat with* sniff * (cocaine)
And sneaks out and lays up gets hustled in my trap
My trick is calling, fuck the world shut it off quickly
On God nothing, fuck cashen Never Say My Name, Abidaz
Suicidal or not, I know the right way into heaven
I want to go
Ah, one of the greatest sins of my faith
I think about my mom, dad, sister and my brother
My grandmother and cousins o the relatives I swore
One day I'll just give them happiness no evil
I do my best, the street screams, they a situation
I pull myself down in the worst shit, let me find peace
Plus everyone knows that everything is written but one is so stupid
Running, chasing as if everything in life was about a bundle
I take deep breaths, think beyond knas
You can get deep when you're weak I put it so well
Plus listen, it took a long time for the people to understand
But it's no wonder because art is too difficult
I sit in my home and write it up in my kitchen
And then I took a sip something and heard a voice, Abidaz
Suicidal or not, I know the right way into heaven
I want to go
Ah, I want to go there but believe me could never take my life
My daughter's eyes and her screams I drive all the way towards enemies
I promise you, tell me what's bothering you
You're the best thing that ever happened to me so I'm celebrating you but I'm not toasting
This one for you you saw Addis my, open arms man falls into
She gave us everything and she makes us whole I swear Gual Gebil she had dreams
But ever since that day passed, the whole life went crazy stop
I'm e here but still I'm not thinking fat if has it soft
And what we received is from your hand, i wedi gebi from your tribe
Years passed I was stuck in the shit, as I behaved was embarrassing
I promise you
Suicidal or not, I know the right way into heaven
I want to go