1987 — Ocean song lyrics and translation

The page contains the lyrics and English translation of the song "Ocean" by 1987.

Lyrics

Som en vålnad smyger jag runt och undviker dig
Jag har levt på allt mörker jag har inom mig
Jag vet inte längre vem jag tycker om
Vad du vill med mig gör vilket som
Det som ofta flyger över mig är känslan av
Ett stort mörkt, jävla stormigt och öppet hav
Jag vill inte heller få dig att skrämmas iväg
Jag vill bara visa känslan av ett svek
Jag vill inte längre vakna upp på morgonen
Jag vill inte längre se mig själv i ögonen
Du ser ändå inte samma sak som jag ser
Jag ser blommorna och havet på Österlen
Jag vänder om
Jag seglar bort
Jag vänder om
Jag bleknar bort
Jag vill aldrig se och höra något från dig mer
Jag går hellre in i koma än att känna det
Allting som kom över mig är känslan av
Ett stort tomt jävla ständigt och vidrigt krav
Jag vill hellre bara ligga här på botten
Jag har redan satt ett tuggummi som toppen
Så nu kan alla snälla bara ta och ge sig av
För jag kan somna in och vakna upp en sommardag
Jag vill inte längre vakna upp på morgonen
Jag vill inte längre se mig själv i ögonen
Du ser ändå inte samma sak som jag ser
Jag ser blommorna och havet på Österlen
Jag vänder om
Jag seglar bort
Jag vänder om
Jag bleknar bort

Lyrics translation

Like a Wraith I sneak around and avoid you
I've lived on all the darkness I have inside me
I no longer know who I like
Whatever you want with me do whatever
What often flies over me is the feeling of
A big dark, fucking stormy and open sea
I don't want to scare you off either
I just want to show you the feeling of betrayal
I no longer want to wake up in the morning
I no longer want to look myself in the eyes
You still don't see the same thing I see
I see the flowers and the sea on Österlen
I'll turn around
I'm sailing away
I'll turn around
I'm fading away
I never want to see and hear anything from you anymore
I'd rather go into a coma than feel it
Everything that came across me is the feeling of
A huge empty fucking constant and disgusting requirement
I'd rather just lie here on the bottom
I already put a gum as the top
So now everyone please just go
Because I can go to sleep and wake up one summer day
I no longer want to wake up in the morning
I no longer want to look myself in the eyes
You still don't see the same thing I see
I see the flowers and the sea on Österlen
I'll turn around
I'm sailing away
I'll turn around
I'm fading away